Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w ramach konkursu o tytule : „Zrobotyzowany system inteligentnego transportu wewnętrznego”.

Roboty AGV i Układnice regałowe

Celem projektu jest opracowanie i zweryfikowanie, w trakcie prac badawczo – rozwojowych, koncepcji inteligentnego systemu magazynowego, obsługiwanego przez roboty transportujące (Wózki AGV), mogące podejmować oraz przenosić paletowe jednostki ładunkowe.

Opracowany system będzie uzupełnieniem częściowo zautomatyzowanych systemów magazynowych wykorzystywanych w obsłudze branży e-commerce, takich jak np. obsługiwane przez układnice magazyny wysokiego składowania.