Zapewnienie odpowiedniego transportu wewnętrznego jest jedną z najważniejszych kwestii w przedsiębiorstwie. Dzięki niemu wszystkie procesy mogą przebiegać płynnie. Źle zaplanowany transport może prowadzić do ogromnych strat finansowych i zmniejszenia efektywności. Najczęściej wykorzystywaną metodą jest przenoszenie towarów na paletach. Specjalne zaprojektowane linie pozwalają na transport palet zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej.

 

 Winda magazynowa – linia do pionowego transportu palet

Przenośnik pionowy to część systemu transportu, służąca do unoszenia bądź opuszczania na odpowiedni poziom ładunku. Windy towarowe wyposażone są w przenośniki rolkowe i łańcuchowe, po których transportowane mogą być np. palety z ładunkami o różnych gabarytach.

W jednej z ostatnich realizacji dla firmy z branży Automotive wykonaliśmy linie transportu pionowego (winda magazynowa). Zrealizowany projekt umożliwia transport ładunków pomiędzy czteroma piętrami magazynu, jak również transfer palet na jedną z wybranych kondygnacji bezpośrednio z miejsca przeznaczonego do przyjęcia dostaw. Linia transportu pionowego pozwala na przenoszenie towarów ważących do 1200 kg, o wysokości nieprzekraczającej 2,2 m. Czternastometrowa winda Umożliwia transfer palet o różnym rozmiarze i konstrukcji. Prędkość z jaką jest przemieszczany ładunek, można regulować. Maksymalna wysokość podnoszenia to 9 metrów.

 

Jak działa winda? Automatyczny transfer między piętrami

Celem realizacji był transport palet na różne kondygnacje magazynu. Przenośnik rolkowy odbiera towar i dostarcza go do przenośnika pionowego – windy towarowej.  Znajdująca się na drodze transportu obrotnica pozycjonuje palety w taki sposób, aby umożliwić ich dalszy bezproblemowy transfer. Winda przenosi towar na inne piętro, gdzie ten zostaje odebrany przez kolejny przenośnik rolkowy i dostarczony do strefy rozładunkowej.

Bezpieczeństwo — winda magazynowa do transportu pionowego

Cały system wyposażony został we wszelkie niezbędne elementy bezpieczeństwa spełniające europejskie normy. Elementy ruchome zabezpieczone są kurtynami, bramkami bezpieczeństwa oraz czujnikami powodującymi zatrzymanie linii w wypadku wtargnięcia pracownika w obszar niebezpieczny.  Sygnalizacja świetlna umieszczona na początku każdej linii pozwala określić jej gotowość do transportu towaru. Zielone światło oznacza, że jest ona wolna i można na niej umieścić ładunek. Czerwone wskazuje na sytuację awaryjną i konieczną ingerencję służb Utrzymania Ruchu lub serwisu. Pomarańczowe przerywane informuje natomiast o tym, że winda magazynowa dostarcza już towar na dane piętro i nie należy zajmować linii kolejną paletą. Do sterowania poszczególnymi liniami służą z kolei specjalne kasety sterujące. Winda jest zabezpieczona przed przeładowaniem oraz wtargnięciem operatora.

Przenośniki pionowe (windy magazynowe do transportu pionowego) mogą łączyć ze sobą dwa lub więcej poziomów linii transportowych – w zależności od potrzeb oraz uwarunkowań przestrzennych. Projektujemy rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta. Jesteśmy producentem linii transportu palet oraz integratorem urządzeń magazynowych. Dysponujemy doświadczeniem i wiedzą, dzięki którym realizujemy projekty spełniające indywidualne potrzeby i oczekiwania klienta.

linia do transportu pionowego palet

Zobacz jak działa winda magazynowa.