VII Polski Kongres Przedsiębiorczości odbył się w dniach 24-25 października w Olsztynie. Zgromadził ponad 1200 uczestników i 150 prelegentów co dało możliwość do przeprowadzenia 30 paneli dyskusyjnych. Motywem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia było hasło „Gospodarka cyfrowa a społeczeństwo – perspektywy rozwoju”.

W trakcie kongresu otrzymaliśmy nagrodę Lider Konkurencyjności 2019. Wyróżniono nas za budowanie silnej pozycji na rynku oraz wzrost konkurencyjności i innowacyjności spółki poprzez wykorzystanie potencjału funduszy unijnych. Konkurencja motywuje do działania ! My tę motywację przekuwamy w działanie i bardzo nas cieszy, że nasze wysiłki zostały zauważone i docenione!

Podczas VII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości zostały poruszone tematy, które swoją tematyką obejmą najistotniejsze kwestie z punktu widzenia polskiej oraz europejskiej gospodarki. Zagadnienia obejmują takie tematy jak innowacyjność, rozwój samorządów regionalnych oraz lokalnych, nowoczesne usługi dla biznesu, ekspansję zagraniczną, szkolnictwo wyższe, energetykę, medycynę czy przemysł 4.0.

VII Polski Kongres Przedsiębiorczości odbył się pod patronatem honorowym Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Regionów, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Energii, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Naczelnej Izby Lekarskiej.

Przeczytaj o pozostałych przyznanych nam wyróżnieniach.