Zawór równoważący w przekroju na białym tle

Utrzymanie odpowiedniego przepływu: Zawór równoważący

Zawór równoważący to element stosowane w systemach grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych, które pomagają w utrzymaniu odpowiedniego przepływu medium (na przykład wody lub powietrza) w systemie. Ich głównym celem jest zapewnienie równomiernego rozkładu przepływu przez różne gałęzie lub sekcje instalacji.


Zawór równoważący to element stosowane w systemach grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych, które pomagają w utrzymaniu odpowiedniego przepływu medium (na przykład wody lub powietrza) w systemie. Ich głównym celem jest zapewnienie równomiernego rozkładu przepływu przez różne gałęzie lub sekcje instalacji.

Do czego służy zawór równoważący?

Zawór równoważący to kluczowy element w instalacji grzewczej, pełniący istotną rolę w utrzymaniu równomiernego przepływu wody. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie, aby wszystkie grzejniki w systemie otrzymywały równą ilość ciepła, niezależnie od różnic w ich wielkości, lokalizacji czy oporze hydraulicznym.

Zawór regulacyjno-pomiarowy Resideo Braukmann Kombi 2-Plus, powrót, pomiar przepływu, GW, 1 2

Zasada działania zaworu równoważącego opiera się na skutecznym ograniczaniu przepływu wody w obszarach instalacji, gdzie temperatura jest już wyższa. Dzięki temu, woda, napływająca z kotła, ma możliwość spokojniejszego i równomiernego ogrzewania wszystkich grzejników. Ten proces eliminuje potencjalne dysproporcje w dostarczanym cieple, co przekłada się na komfortowe warunki w całym pomieszczeniu.

Zawory równoważące są szczególnie użyteczne w różnorodnych systemach grzewczych, niezależnie od źródła ciepła. Mogą być skutecznie zastosowane w instalacjach opartych na kotłach gazowych, olejowych, elektrycznych czy też pompach ciepła. Dzięki temu, niezależnie od rodzaju używanego źródła energii, zawory równoważące wspomagają utrzymanie optymalnej wydajności systemu grzewczego, przyczyniając się do efektywnego i równomiernego rozprowadzania ciepła w całym obiekcie.

Interesuje Ciebie hydraulika? Sprawdź artykuł o elektrozaworach

Czym się kierować przy doborze zaworu równoważącego?

Zawór równoważący w instalacji grzewczej pełni kluczową rolę w utrzymaniu równomiernego przepływu wody. Podczas doboru tego elementu warto uwzględnić szereg istotnych czynników, które mają istotny wpływ na jego efektywność i precyzję działania. Pierwszym aspektem jest rodzaj instalacji grzewczej. Zawory równoważące znajdują zastosowanie w instalacjach opartych na różnych źródłach ciepła, takich jak kotły gazowe, olejowe, elektryczne czy pompy ciepła.

Zawór regulacyjny Resideo Braukmann do cwu Alwa-Kombi-4, GW, 3 4

Kolejnym ważnym kryterium jest typ zaworu. Ręczne zawory równoważące są prostsze i tańsze, jednak wymagają regularnej ręcznej regulacji. Z kolei automatyczne zawory równoważące, choć bardziej złożone i droższe, oferują większą dokładność regulacji i nie wymagają stałego nadzoru użytkownika. Warto również dostosować rozmiar zaworu do wielkości instalacji grzewczej. Zawór równoważący powinien być dostatecznie duży, aby skutecznie wyrównać przepływ wody w instalacji, unikając przy tym nadmiernych strat ciśnienia.

Kryteria takie jak ciśnienie robocze i temperatura robocza są istotne dla prawidłowego doboru zaworu równoważącego do warunków konkretnej instalacji. Materiał wykonania to kolejny aspekt. Zawory równoważące są najczęściej wykonane z mosiądzu lub stali. Mosiężne zawory są odporne na korozję, podczas gdy stalowe cechują się wyższą wytrzymałością mechaniczną.

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na charakterystykę przepływu zaworu, która może być liniowa lub stałoprocentowa. Charakterystyka liniowa oznacza proporcjonalność natężenia przepływu do skoku grzybka zaworu, podczas gdy charakterystyka stałoprocentowa gwarantuje stały procentowy wzrost przepływu w odpowiedzi na zmianę skoku grzybka. Dokładność regulacji, wyrażana w procentach, to kolejny istotny parametr. Im wyższa dokładność, tym precyzyjniejsze wyrównanie przepływu w instalacji.

Ostateczny wybór zaworu równoważającego powinien być podyktowany również funkcjonalnościami dodatkowymi, takimi jak blokada nastawy wstępnej, możliwość pomiaru przepływu czy automatyczna regulacja bez udziału użytkownika. Dokładny dobór zaworu równoważącego jest kluczowy dla osiągnięcia równowagi hydraulicznej w instalacji grzewczej. Poprawia to efektywność energetyczną systemu, zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła w budynku i przyczynia się do wydłużenia żywotności całej instalacji.

Mosiężny zawór równoważący na białym tle

Jak zainstalować zawór równoważący?


Aby zainstalować zawór równoważący w systemie grzewczym, należy przestrzegać kilku kluczowych kroków, korzystając z odpowiednich materiałów i narzędzi. Na początku, niezbędne będą następujące elementy: zawór równoważący o właściwej wielkości, typie i parametrach technicznych, a opcjonalnie akcesoria montażowe, takie jak uszczelniacze, nakrętki czy klucze.

Należy rozpocząć od wyboru odpowiedniego miejsca montażu zaworu. Wskazane jest, aby umieścić go na pionie lub odgałęzieniu instalacji grzewczej, zapewniając jednocześnie łatwy dostęp i możliwość swobodnej regulacji. Przed montażem, konieczne jest staranne oczyszczenie powierzchni montażowej, zapewniając, że jest ona czysta i sucha.

Sam montaż zaworu równoważącego powinien odbyć się zgodnie z instrukcją producenta. Proces ten zazwyczaj obejmuje połączenie zaworu z rurami instalacji grzewczej, wykorzystując do tego opaski lub nakrętki.

Zawór równoważący Resideo Braukmann Kombi 3-Plus czerwony zasilanie, 3 4, GW

Po zamontowaniu zaworu, konieczne jest przystąpienie do jego regulacji. W przypadku zaworów ręcznych, dostosowanie położenia grzybka zaworu odbywa się za pomocą pokrętła. W przypadku zaworów automatycznych, proces regulacji odbywa się automatycznie, dostosowując się do zmian ciśnień w instalacji.

Po zakończeniu montażu i regulacji, zaleca się przeprowadzenie testów, aby potwierdzić poprawność działania zaworu i równomierne rozprowadzenie ciepła w instalacji. Warto również zachować dokumentację i instrukcję producenta dla ewentualnych przyszłych potrzeb.

Opcjonalnie, jeśli używane są dodatkowe akcesoria montażowe, takie jak uszczelniacze czy nakrętki, należy upewnić się, że zostały one właściwie zamontowane i zabezpieczone. W ten sposób, poprzez precyzyjne i zgodne z zaleceniami producenta przeprowadzenie instalacji zaworu równoważącego, można zapewnić skuteczność systemu grzewczego oraz optymalne warunki w danym pomieszczeniu.