Prace badawcze we wrocławskim GEOCENTRUM

Prace badawcze we wrocławskim GEOCENTRUM

Cieszymy się, że możemy podzielić się z Wami wiadomością o podpisaniu przez nas listu intencyjnego o kooperacji z Politechniką Wrocławską. Nasza współpraca z uczelnią i wspólne wysiłki zaowocowały przyznaniem nam dotacji na realizację wielu wspólnych projektów....