Wavin Tigris Axial Press - mistrz przepływu

System Wavin Tigris MX – Axial Press

Wavin Tigris MX– to seria kształtek i tulei zaciskowych, która w połączeniu z rurami Wavin tworzy niezawodny system, który maksymalizuje przepływ wody i zmniejsza straty ciśnienia w instalacji. Tigris MX uzupełnia tym samym ofertę Wavin o system zaprasowywania osiowego, który – szczególnie w dużych inwestycjach budowlanych – pozwoli osiągnąć wymierne korzyści ekonomiczne.

Wavin Tigris MX – to seria kształtek i tulei zaciskowych, która w połączeniu z rurami Wavin tworzy niezawodny system, który maksymalizuje przepływ wody i zmniejsza straty ciśnienia w instalacji. Tigris MX uzupełnia tym samym ofertę Wavin o system zaprasowywania osiowego, który – szczególnie w dużych inwestycjach budowlanych – pozwoli osiągnąć wymierne korzyści ekonomiczne.

Elementy systemu Wavin Tigris MX – cechy materiałowe

Wszystkie elementy systemu Wavin Tigris MX – rura, kształtka i tuleja – tworzą niezawodne i szczelne połączenie bez stosowania pierścieni O-ring. Mosiądz bezołowiowy, z którego wykonane są kształtki MX, to materiał odporny na korozję, posiadający właściwości antybakteryjne i zapewniający najwyższą higienę w zastosowaniach związanych z wodą pitną. Tworzywo PVDF, z którego wykonane są tuleje zaciskowe, charakteryzuje się: wysoką udarnością, odpornością na działanie chemikaliów i szerokim zakresem temperatury pracy. Doskonała wytrzymałość mechaniczna (przy długotrwałych i cyklicznych obciążeniach) zapewnia niezawodność połączenia elementów systemu Tigris MX – potwierdził to test symulacji 50-letniego okresu eksploatacji przy parametrach wyższych od wymaganych w standardowej procedurze.

Warto podkreślić, że materiał, z którego wykonana jest tuleja zaciskowa, czyli termoplastyczny polifluorek winylidenu (PVDF), łączy dobre własności mechaniczne i termiczne z wysoką odpornością na obciążenia długotrwałe i cykliczne. Dzięki temu tuleja MX – w instalacjach zarówno ciepłej, jak i zimnej wody – nie traci właściwości. Natomiast korpusy kształtek Tigris MX zostały wykonane z mosiądzu bezołowiowego – materiału odpornego na korozję, posiadającego właściwości antybakteryjne. Dzięki temu są one bezpieczne w kontakcie z wodą. Dodam, że – zgodnie z trendami – być może już niedługo materiał ten będzie wyłącznym rozwiązaniem w zakresie instalacji sanitarnych. Ponadto kształtki Tigris MX są bardzo wytrzymałe: ich maksymalna stała temperatura robocza wynosi 85°C przy 6 barach, maksymalne obciążenie krótkotrwałe to 100°C (przez maks. 100 godzin, w ciągu 50 lat), a najwyższe stałe ciśnienie robocze to 10 barów przy 70°C.

~Adam Kowalka, menedżer produktu w zakresie ciepłej i zimnej wody, z Wavin Polska.

Maksymalizacja przepływu dzięki systemowi Wavin Tigris

Główne zalety i cechy wyróżniające nowy system Wavin Tigris MX wynikają m.in. ze zwiększonej o 30% wewnętrznej średnicy kształtki (w zakresie 16-32 mm). Średnica kształtek Tigris MX poprawia zatem charakterystykę przepływu (zmniejszając straty ciśnienia wody w instalacji).

System Wavin Tigris MX wyznacza nowe, lepsze parametry przepływu wody, optymalizuje sprawność instalacji ciepłej i zimnej wody oraz zwiększa efektywność ekonomiczną całej inwestycji. To wynik doświadczenia Wavin, misji marki i koncepcji „Ultimate flow” (maksymalnego przepływu), w ramach której podejmujemy kolejne technologiczne wyzwania, aby wspomóc m.in. inwestorów i instalatorów. Tigris MX zwiększa przepływ wody nawet o jedną trzecią, dlatego stanowi zoptymalizowane rozwiązanie dla obiektów, w których wymagana i pożądana jest minimalizacja strat ciśnienia w instalacjach ciepłej i zimnej wody. Dzięki lepszej charakterystyce przepływu (wynikającej z większej średnicy wewnętrznej rur i kształtek), zastosowanie kształtek Wavin Tigris MX może również wpłynąć na zmniejszenie wielkości rur, a tym samym obniżenie kosztów projektu.

~podkreśla Adam Kowalka.

Lepsze parametry przepływowe kształtki oznaczają również bardziej efektywne wykorzystanie pomp ciepła oraz pomp obiegowych i c.w.u., a tym samym mniejsze zużycie energii. Zwiększa to efektywność energetyczną całego budynku, a w kontekście wielkości inwestycji oznacza, że im większy obiekt, tym większe korzyści wynikające z zastosowania systemu Wavin Tigris MX. To ważny aspekt, ponieważ inwestorzy dużych obiektów budowlanych ponoszą największe koszty – inwestycji i jej utrzymania. W dużych budynkach odnotowuje się najwięcej strat, także w obrębie funkcjonowania instalacji ciepłej i zimnej wody.

Wavin Tigris MX – zalety dla instalatorów

Pistolet montażowy Wavin Tigris

Nowa seria Wavin Tigris MX została zaprojektowana tak, aby pasowała do niej rura Wavin Tigris o wysokich parametrach przepływu. Rura Wavin Tigris PE-Xc/AL/PE (obecna na rynku od wielu lat) jest cenionym i dobrze znanym instalatorom produktem, który jak dotąd był stosowany w połączeniu z kształtkami Tigris K5/M5 oraz Tigris K1/M1 w systemie zaprasowywania promieniowego. Obecnie, dzięki wprowadzeniu na rynek kształtek Tigris MX, będzie możliwe jego użycie także w systemie zaprasowywania osiowego.

Kolejnym elementem systemu są tuleje zaciskowe Tigris MX, które można nakładać na rurę dwustronnie, dzięki czemu nie ma ryzyka, że zostaną nieprawidłowo zamontowane. Tuleje są odporne na pękanie, co potwierdziły testy przeprowadzane w ekstremalnych warunkach (w temp. -10oC) przy 10-krotnym rozszerzeniu tulei. Kolejną zaletą tulei z serii Tigris MX jest prosta kontrola wzrokowa prawidłowego wykonania połączenia – instalator może łatwo dostrzec brak zamocowanej tulei zaciskowej dzięki dużemu kontrastowi między białą rurą a czarną tuleją lub na podstawie zaobserwowanego spadku ciśnienia wody w instalacji.