Przemysł 4.0 wiąże się nie tylko z wyższą efektywnością i niższymi kosztami, ale także ze wzrostem poziomu bezpieczeństwa pracy. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego za 2018 rok niemal 80% wypadków miało związek z czynnikiem ludzkim (nieprzestrzeganie zasad, stan psychofizyczny pracownika, niewłaściwa obsługa maszyn i urządzeń).

Wdrożenie systemu logistyki wewnętrznej opartego na robotach mobilnych AGV znacznie ogranicza te ryzyka. Ciasne przestrzenie magazynowe, ograniczona widoczność na drogach transportowych na halach produkcyjnych, hałas i monotonia pracy, dekoncentracja – wszystkie te czynniki sprzyjają wzrostowi zagrożenia wypadkowego z udziałem ludzi. W takich warunkach bardzo dobrze sprawdzają się roboty AGV, które nie mogą się zmęczyć oraz nie stracą koncentracji, dzięki czemu w niezawodny sposób wykonują swoje zadania. Nie bez znaczenia jest fakt, że poprawiają poziom BHP w firmie zmniejszając dodatkowo obciążenia fizyczne pracowników.

Spełniając europejskie standardy

Standardy bezpieczeństwa pojazdów AGV Lean Cart są ściśle uregulowane przez europejską organizację CEN, czyli Europejski Komitet Normalizacyjny. Produkowane przez nas roboty transportowe spełniają wymóg dotyczący konieczności instalacji systemów, które zagwarantują zatrzymanie pojazdu, nim ten wejdzie w kolizję z inną maszyną bądź nieruchomą przeszkodą. AGV Lean Cart to sposób na  sprawną i bezpieczną logistykę wewnętrzną, wszystkie maszyny mogą autonomicznie przeprowadzać szybkie i bezpieczne manewry umożliwiające sprawne zatrzymanie maszyny czy ominięcie przeszkody.

Laserowe skanery

Jakie systemy posiadają autonomiczne roboty mobilne Lean Cart? Maszyny te wyposażone są między innymi w laserowe skanery pozwalające maszynie dobrze orientować się na terenie obszaru roboczego. Każdy skaner laserowy posiada dwa swoiste „pola widzenia”. Pierwszy z nich to “sfera ostrzegawcza”: jeżeli w jego obszar wejdzie jakaś przeszkoda, system AGV odnotowuje jego obecność i przygotowuje się ewentualnego podjęcia zdecydowanego działania, które następuje, gdy przeszkoda wkroczy w  „strefę ochronną”. Wtedy to, zgodnie ze standardami CEN, pojazd całkowicie się zatrzymuje.

Natychmiastowe zatrzymanie pracy

W strefie roboczej może dojść także do niebezpiecznej sytuacji, w której zagrożenie nie pochodzi ze strony robota AGV. Dlatego wszystkie urządzenia wyposażone są w specjalny, łatwo dostępny i dobrze widoczny wyłącznik (emergency stop). Jego naciśnięcie powoduje natychmiastową i bezwarunkową przerwę w pracy maszyny. Lean Tech umożliwia również montaż dodatkowych systemów zwiększających bezpieczeństwo. Wśród nich znajduje się między innymi system RTLS, umożliwiający natychmiastowe namierzenia każdej wyposażonej w niego maszyny. Dzięki niemu można nie tylko rozpoznawać ruch maszyn stanowiący potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy, ale i również optymalizować ich pracę na hali produkcyjnej czy magazynie.

Sposób na sprawne zarządzanie

Podstawą sprawnej i bezpiecznej logistyki wewnętrznej jest zarządzanie. Lean-Tech wyposażył roboty AGV w system zarządzania — Lean Cart Management System. Można za jego pomocą kierować ruchem wszystkich objętych jej działaniem maszyn zarówno z poziomu komputera, tabletu, jak i smartfona, sterując nimi zdalnie, lub zlecając im szereg różnych zadań do wykonania w trybie autonomicznym. Co więcej, system ten pełni funkcję nie tylko zarządczą, ale i również informacyjną. Daje bowiem bezpośredni wgląd w stan wszystkich urządzeń oraz specyfikę zadań przydzielonych im przez innych zarządzających (co pozwala między innymi wyeliminować nakładanie się zadań, a co za tym idzie, zmniejszyć ryzyko kolizji).

Nowoczesne urządzenia AGV Lean Cart sprawią, że Twoja logistyka będzie sprawna i bezpieczna.

Dowiedz się więcej  o robotach Lean Cart.