Referencje

HIK ROBOT, 2021

„Lean-Tech Sp. z o. o. based in Wrocław, in the first quarter of 2021 implemented with us two projects of robotic warehouses in fulfillment / e-commerce located in Poland and Germany. In total, more than 150 of our LMR (Latent Mobile Robot) robots have been installed on over 5000 sq m.

Lean-Tech Sp. z o. o. is a recommendable integrator of robotic warehouses. Has a qualified team of robotics engineers and has extensive knowledge and competence to install and operate warehouses using our LMR (Latent Mobile Robot) robots.

We recommend Lean-Tech as our partner in the implementation of robotic warehouses using HIK robots. 

Razem z firmą Lean-Tech Sp. z o. o. znajdująca się we Wrocławiu, w pierwszym kwartale 2021 roku zaimplementowaliśmy dwa projekty robotyzacji magazynów fulfillment/e-commerce zlokalizowanych w Polsce oraz w Niemczech. Na powierzchni 5000 metrów kwadratowych zostało zaimplementowanych ponad 150 naszych robotów klasy LMR (Latent Mobile Robot).

Lean-Tech Sp. z o. o. jest godnym polecenia integratorem zrobotyzowanych magazynów. Posiada wykfalifikowany zespół inżynierów robotyki oraz ma szeroką wiedzę i kompetencje do instalowania i obsługi magazynów z wykorzystaniem naszych robotów LMR.

Rekomendujemy firmę Lean-Tech, jako naszego partnera w implementacji robotów magazynowych HIK.”

Autos, 2020

„W czerwcu 2020 roku firma Lean-Tech Sp. z o.o. zaprojektowała i dostarczyła do naszego magazynu linie transportu pionowego (windę magazynową) wraz z zespołem przenośników rolkowych. Dostarczona przez Lean-Tech linia transportu umożliwia transfer ładunków umieszczonych na paletach pomiędzy czterema poziomami magazynu, a maksymalna wysokość podnoszenia to 10,5 metrów.

Zaprojektowane i dostarczone urządzenia zostały wykonane zgodnie z oczekiwaniami i spełniły wszystkie wymagania. Produkty firmy Lean-Tech cechuje wysoka jakość, bezpieczeństwo i ergonomia pracy. Lean-Tech profesjonalnie, rzetelnie i terminowo realizuje powierzone zadania.

Rekomendujemy Lean-Tech jako godnego polecenia producenta dedykowanych systemów intralogistycznych.”

 

Collins Aerospace, 2020

„Lean-Tech Sp. z o.o. zrealizowała projekty modernizujące, uzupełniające i optymalizujące działania hydraulicznych stanowisk testowych spełniając przy tym wszystkie narzucone wymagania i założenia.

Lean-Tech Sp. z o.o. kompleksowo prowadziła wszystkie zlecone projekty.

Specjaliści z firmy Lean-Tech służą fachowym doradztwem, a przygotowane przez nich plany modernizacyjne w całości odpowiadają potrzebom naszej firmy.

Wykonanie i realizacja jest terminowa i wysokiej jakości.”

ROM, 2020

„ROM Sp. z o.o. poświadcza, że w lipcu 2018r firma Lean Tech Sp z o.o. dostarczyła napędzany przenośnik rolkowy u-kształtny do transportu pojemników zawierających elementy meblowe z materiałów drewnopochodnych.

Firma Lean Tech Sp z o.o. brała udział w tworzeniu koncepcji rozwiązania dzieląc się swoimi doświadczeniami. Sugestie i wysuwane propozycje były trafne i pomogły nam opracować rozwiązanie, które spełniło nasze oczekiwania.

Dostarczony projekt i opis wymagań pozwolił nam na zaplanowanie bardzo szczupłego harmonogramu instalacji podajnika a terminowość dostawcy i elastyczność we wprowadzaniu zmian oraz umiejętne zarządzanie ujawniającymi się ryzykami pozwoliły na terminowe zakończenie prac.

Dzisiaj, po blisko dwóch latach bezproblemowego użytkowania urządzenia możemy z pewnością potwierdzić, że zlecając wykonanie podajnika firmie Lean-Tech dokonaliśmy dobrego wyboru.”

 Barlinek, 2019

„Lean-Tech Sp. z o.o. wykonał na rzecz naszej Spółki prace związane z Relokacją i Modernizacją linii lakierowania W3.3 w terminie
7.01-12.06.2019 r.

Zakres prac obejmował:

– Konstrukcję, produkcję i dostawę nowych urządzeń transportowych,

– Relokację istniejących urządzeń,

– Integrację i uruchomienie całej linii lakierowania.

Lean-Tech Sp. z o.o. zrealizował zadanie zgodnie z umową i dokumentacją techniczną zachowując należytą staranność. Całe zadanie było wykonane z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem.”

Whirlpool, 2019

„Firma Whirlpool pragnie wyrazić zadowolenie z wykonania powierzonego firmie Lean-Tech Sp. z o.o. zadania modernizacji przenośnika wznoszącego  do odprowadzania odpadów stalowych , które zostało wykonane w 2018 roku .

Modernizacja obejmowała wymianę i zamontowanie nowego systemu przeniesienia napędu, taśmy modularnej oraz prowadnic . Przenośnik został zamontowany i uruchomiony ponownie.

Firma Lean-Tech wykazała się wysokimi kwalifikacjami i szczegółową wiedzą techniczną. Z całą pewnością możemy polecić Lean-Tech Sp. z o.o.  jako solidnego, rzetelnego i godnego zaufania Partnera.”

Vita Polymers, 2019

„Lean-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Łanach przy ulicy Wesołej 2-4 wykonał prace związane z zaprojektowaniem, wykonaniem i montażem Transporterów łańcuchowo — rolkowych, zamontowanych na podnośnikach krzyżakowych realizujących zmianę kierunku przesuwu długich bloków pianki PUR na sezonowania w 2016 r.

Zakres prac obejmował:

– Konstrukcję, produkcję i dostawę nowych urządzeń transportowych;

– Relokację istniejących urządzeń;

– Integrację i uruchomienie całej linii lakierowania.

Lean-Tech Sp. z o.o. zrealizował zadanie zgodnie z umową i dokumentacją techniczną zachowując należytą staranność. Całe zadanie było wykonane z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem.”

Caterpillar, 2018

„Z przyjemnością informujemy, że firma Lean-Tech Sp. z o.o, wywiązała się z powierzonego im zadania jakim było wykonanie  linii transportowej rolkowej z układami podnoszącymi palety z automatycznym układem sterowania.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i profesjonalną wiedzą, a dostarczone urządzenia są najwyższej jakości.  Zadanie zostało wykonane terminowo.”

TCL, 2017

„Firma Lean-Tech Sp. z o.o. w 2017 roku wykonała dla nas Manipulator – Stanowisko do pakowania i przenoszenia telewizorów. Urządzenie zostało wykonane zgodnie z dyrektywą maszynową.

Firma Lean-Tech Sp. z o.o. zaprojektowania, wykonała i wdrożyła urządzenie w sposób profesjonalny i zgodny ze sztuką.

Producent służy doradztwem technicznym, obsługa jest kompetentna a zamówienia są realizowane terminowo.”

Lorenz, 2017

„Lean-Tech Sp. z o.o. wykonał dla nas prace związane z realizacją inwestycji tj. Systemu dystrybucji dla Linii pellet (Linia 1 i Linia 2).

Zakres prac obejmował:

– Kompletny projekt inwestycji,

– Konstrukcję, produkcję i dostawę nowych urządzeń transportowych,

– Automatyzację i integrację linii.

Lean-Tech Sp. z o.o. zrealizował zadanie zgodnie z umowami i dokumentacją techniczną zachowując należytą staranność.
Cale zadanie było wykonane z zaangażowaniem oraz profesjonalizmem.”

LEAN-TECH

ul. Żmigrodzka 81-83/304-305
51-130 Wrocław
NIP: 894 304 00 46

Email

biuro@lean-tech.pl

Telefon

(+48) 71 324 15 70

Księgowość

(+48) 607 399 277

Doradca Techniczny

(+48) 605 400 177

Dział handlowy

(+48) 605 477 644