Realizacje

Linia transportu palet

Dla firmy z branży opakowań kartonowych firma Lean-Tech zaprojektowała oraz zrealizowała projekt linii służącej do transportu palet euro oraz przemysłowych. Linia składa się z trzech rodzajów przenośników – pierwszy z nich to przenośnik załadunkowo – rozładunkowy. Kolejne dwa to obrotnice, mające za zadanie zmianę kierunku ruchu materiałów poruszających się po linii. Na końcu systemu znajduje się ciąg przenośników rolkowych, który został wyposażony w czujniki fotoelektryczne. Ich zadaniem jest buforowanie palet na całej długości linii. Wysokość robocza przenośników wynosi 120mm.

Korzyści dla klienta

Wdrożenie tego rozwiązania pozwoliło na usprawnienie i zoptymalizowanie transportu palet, co korzystnie wpłynęło na efektywność całego procesu produkcyjnego. Wprowadzenie zautomatyzowanej linii pozwoliło na optymalne wykorzystanie powierzchni hali. Dzięki temu, że linia jednocześnie zapewnia transport oraz bufor materiałów została uzyskana 100% wydajność owijarki. Linia została zaprojektowana w taki sposób, aby optymalnie łączyć się z pozostałymi elementami parku maszynowego Klienta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linia odprowadzania odpadów

Firma Lean-Tech zaprojektowała linię odprowadzania odpadów dla Klienta produkującego drewniane podłogi. Celem projektu było usunięcie pozostałości generowanych podczas procesu produkcyjnego poza halę oraz rozdrobnienie ich.

Realizacja składała się z dwóch przenośników taśmowych w kanale, przenośnika taśmowego wznoszącego oraz relokacji maszyny do rozdrabniania. Firma zastosowała magnetyzer zabezpieczający przed dostaniem się metalowych części do rozdrabniacza. Co więcej, w razie awarii, rozdzielacz zapewni odprowadzenie odpadów poza obszar linii.

Korzyści dla klienta

Powyżej opisane rozwiązanie przyniosło Klientowi wiele korzyści. Najważniejszą z nich jest usprawnienie systemu gospodarowania odpadami – odprowadzanie pozostałości powstałych po produkcji oraz rozdrobnienie, które ułatwia ich późniejszą utylizację. Dzięki zastosowanym przenośnikom udało się oczyścić przestrzeń roboczą na hali, co wpłynęło również na komfort i bezpieczeństwo pracy. Nasi specjaliści zadbali, aby system spełnił wszystkie oczekiwania klienta oraz był integralny z pozostałą infrastrukturą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winda magazynowa – linia do pionowego transportu palet

Dla firmy działającej w branży Automotive zaprojektowaliśmy windę magazynową – linię do pionowego transportu palet. Winda towarowa została wyposażona w przenośniki rolkowe, po których transportowane są palety z ładunkami o różnych gabarytach. Zrealizowany projekt umożliwia transport ładunków pomiędzy czterema piętrami magazynu, jak również transfer palet na jedną z wybranych kondygnacji bezpośrednio z miejsca przeznaczonego do przyjęcia dostaw. Linia transportu pionowego pozwala na przenoszenie towarów ważących do 1200 kg, o wysokości nieprzekraczającej 2,2 m. Jest to linia pozwalająca na transport palet o różnym rozmiarze i konstrukcji. Prędkość, z jaką jest przemieszczany ładunek, można regulować. Maksymalna wysokość podnoszenia to 10,5 m.

Korzyści dla klienta

Dzięki realizacji został zapewniony transport palet pomiędzy wszystkimi kondygnacjami magazynu. Zaprojektowana winda z zespołem przenośników rolkowych pozwala na transfer ładunków na poszczególne piętra bezpośrednio ze strefy przyjęcia dostaw, znajdującej się na zewnątrz budynku. Zainstalowane oprogramowanie sterujące pozwala na bezpieczną obsługę windy przez pracownika. Winda jest zabezpieczona przed przeładowaniem oraz wtargnięciem człowieka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linia transportu kartonów

Skonstruowany i wdrożony dla firmy z branży spożywczej system transportu kartonów jest złożony z wielu elementów: od formujących urządzeń do maszyn pakujących i urządzeń foliujących. Przystępując do realizacji projektu, zastosowano ręczne przezbrojenie, w celu poprawnego działania w odniesieniu do podajnika prostego. Linie transportu zaprojektowano, uwzględniając różne rozmiary przenoszonych kartonów. Bufor położony jest za etykieciarką i ma za zadanie wstrzymywać linię, jeśli dojdzie do przepełnienia.

Konstrukcja zaprojektowanej linii transportowej została wykonana w systemie profili Norcan. Bazuje ona na przenośnikach rolkowych, taśmowych oraz separatorach pneumatycznych. Początkowo podawanie kartonów opiera się na automatycznym działaniu z formiarek, następnie są one transportowane do stacji pakowania na dużej wysokości. W tym miejscu wykonywana jest automatyczna dystrybucja kartonów na dane stanowiska. Po procesie pakowania kartony ulegają automatycznemu skanowaniu i przekazaniu do zbiorczego zapakowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linia transportu kartonów

Specjalny zespół urządzeń składający się na linię transportu kartonów posiada podajnik Y i podajnik prosty — są one połączone jednym systemem bezpieczeństwa wraz ze sklejarką oraz etykieciarką. Zespół urządzeń transportuje kartony ze stanowiska pakowania do linii transportującej klienta. W czasie transportowania odbywa się oklejanie za pomocą sklejarki, obrót kartonu (jeśli jest duży) oraz blokada kartonu z użyciem zderzaków. Linia transportowa jest przystosowana do obsługi dwóch typów kartonów — duży o wymiarach 592 mm x 390 mm x 260 mm i mały o wymiarach 296 mm x 390 mm x 260 mm.

Korzyści dla klienta

W tym przypadku wdrożone rozwiązania dały szereg korzyści, a linia transportu kartonów spełnia wymagania i technologiczne potrzeby Klienta. W celu zapewnienia pełnej optymalizacji produkcji zintegrowano linię transportu kartonów z pozostałymi urządzeniami w hali produkcyjnej klienta. Zrealizowany projekt przyczynił się również do oszczędności powierzchni dzięki temu, że zaprojektowano linię na dużej wysokości. Kolejną kwestią, o jaką zadbali nasi specjaliści, jest zwiększenie wydajności podczas pracy. Ponadto, warto wskazać ergonomiczne doprowadzenie kartonów do pracowników, co przekłada się na jakość wykonywanych zadań.

 

Linia sezonowania

Dla firmy z branży metalowej firma Lean-Tech zaprojektowała i zrealizowała system magazynowania oraz sezonowania półproduktów do budowy ścian przemysłowych.

Linia służy do sezonowania płyt warstwowych w pakietach o długości od 2m do 16m. System jest konstrukcją spawaną, malowaną proszkowo. Głównymi komponentami linii są transportery łańcuchowe oraz rolkowe z wbudowanymi skrzyżowaniami pneumatycznymi. Produkt wjeżdża na linię bezpośrednio z hali produkcyjnej, następnie przechodzi przez wszystkie transportery sezonujące i na końcu jest odbierany wózkiem widłowym.

Korzyści dla klienta

Wdrożony system magazynowania i sezonowania spełnił wszystkie oczekiwania klienta. Zespół transporterów zapewnił wydłużenie procesu, co znacząco wpływa na jakość produktu. Dodatkową korzyścią jest bezobsługowy proces sezonowania. Dzięki zaprojektowaniu indywidualnego rozwiązania powierzchnia hali została maksymalnie wykorzystana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport bloku piany z linii produkcji

 

Dla firmy z branży chemicznej firma Lean-Tech wdrożyła urządzenie odbierające bloki piany poliuretanowej. Linia służąca do transportu bloku piany została wykonana w systemie rolkowo-łańcuchowym, który może przemieścić ładunki o gabarytach 12 500 mm x 2000 mm x 1200 mm i max. wadze 1200 kg. Konstrukcja linii transportowej opiera się na dwóch podajnikach poruszających się w pionie i podajniku łańcuchowym pracującym w poziomie. Takie rozwiązanie wspomaga przyśpieszenie cyklu, gdyż pozwala na załadowanie bloku na kolejny podajnik, zanim poprzedni powróci. Ruch poziomy odbywa się dzięki rolkom i łańcuchom, natomiast pionowy za pomocą silnika elektrycznego. Wszystko razem sprawia, że praca linii transportowej działa nieprzerwanie i nie pozostawia pustych przebiegów. Cały system wyposażony jest w panel HMI niezbędny do jego obsługi.

Korzyści dla klienta

Wprowadzenie powyższych rozwiązań umożliwiło zoptymalizowanie procesu transportu, zwiększając wydajność pracy linii transportowej. Cała konstrukcja zbudowana jest z bezpiecznych elementów spełniających wszelkie normy i nowoczesne standardy. Dodatkowym atutem urządzenia jest możliwość transportu bloków pianki o max. wymiarach 13 000mm x 2000mm x 1200mm i masie 1200kg między halami, co dodatkowo oszczędza czas i eliminuje problem przemieszczania bloków piany w obrębie zakładu. Niski poziom hałasu, nieprzekraczający 70dB, zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAN-TECH

ul. Żmigrodzka 81-83/304-305
51-130 Wrocław
NIP: 894 304 00 46

Email

biuro@lean-tech.pl

Telefon

(+48) 71 324 15 70

Księgowość

(+48) 607 399 277

Doradca Techniczny

(+48) 605 400 177

Dział handlowy

(+48) 605 477 644