Projekt POIR.01.01.01-00-0387/17
Zautomatyzowany inteligentny magazyn dla branży e-commerce

Cel: Celem projektu jest opracowanie i zweryfikowanie w trakcie prac badawczo – rozwojowych koncepcji zautomatyzowanego inteligentnego magazynu (ZIM) dla branży e-commerce.

Efekt projektu:  Efektem projektu będzie opracowanie zautomatyzowanego, inteligentnego magazynu, dedykowanego dla branży e-commerce obsługiwanego przez autonomiczne roboty mobilne, mogące transportować regały magazynowe, realizując zasadę goods-to-person. Dodatkowo w ramach projektu powstanie inteligentny system zarządzający, zintegrowany z oprogramowaniem WMS.

Wartość projektu: 12 099 405,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 8 302 666,36 PLN

Projekt POIR.04.01.04-00-0113/18
Zrobotyzowany system inteligentnego transportu wewnętrznego

Cel: Projekt zakłada opracowanie i zweryfikowanie w trakcie prac badawczo – rozwojowych, koncepcji inteligentnego systemu magazynowego obsługiwanego przez roboty transportujące (dalej INTRO), mogące samodzielnie podejmować oraz przenosić paletowe jednostki ładunkowe z podłoża, bez konieczności wykorzystywania dodatkowej infrastruktury takiej jak regały, platformy, stojaki. Opracowany system będzie uzupełnieniem częściowo zautomatyzowanych systemów magazynowych wykorzystywanych w obsłudze branży e-commerce.

Efekty projektu: Efektem projektu będzie opracowanie inteligentnego systemu magazynowego, obsługiwanego przez autonomiczne roboty mogące podejmować oraz przenosić paletowe jednostki ładunkowe. Podejmowanie jednostek ładunkowych będzie możliwe bezpośrednio z podłoża, bez wykorzystania dodatkowej infrastruktury w postaci stojaków, wózków itp. Dodatkowo efektem projektu będzie opracowanie inteligentnej stacji przeładunkowej, która pozwoli na integrację robota z systemami wysokiego składowania.

Wartość projektu: 7 652 687,50 PLN

Wysokość dofinansowania: 6 184 137,50 PLN

 

Projekt POIR.03.03.03-02-0111/19
Promowanie marek produktowych Lean Cart oraz Lean-Tech na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie branży maszynowej

Cel: Celem projektu jest wypromowanie marek produktowych firmy poprzez realizację działań promocyjnych, dzięki czemu zwiększona zostanie skala prowadzonej przez Spółkę działalności eksportowej i osiągnięte zostaną bezpośrednie rezultaty ilościowe.

Efekty projektu: Do założonych efektów realizacji projektu należą między innymi: promocja marek produktowych poprzez zbudowanie pozytywnego wizerunku Spółki w skali międzynarodowej; podpisanie określonej liczby nowych kontraktów handlowych; zwiększenie przychodu z eksportu.

Wartość projektu: 564 100,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 423 075,00 PLN

POIR.01.01.01-00-0691/19
Opracowanie i walidacja w warunkach rzeczywistych autonomicznego wózka widłowego dedykowanego do operacji w otwartym środowisku zewnętrznym

Wartość projektu: 8 110 632,21 PLN

Dofinansowanie: 4 899 908,74 PLN

Okres realizacji: od 2020-04-01 do 2023-08-29

Źródła finansowania: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

LEAN-TECH

ul. Żmigrodzka 81-83/304-305
51-130 Wrocław
NIP: 894 304 00 46

Email

biuro@lean-tech.pl

Telefon

(+48) 71 324 15 70

Księgowość

(+48) 607 399 277

Doradca Techniczny

(+48) 605 400 177

Dział handlowy

(+48) 605 477 644