Projekt POIR.01.01.01-00-0387/17
Zautomatyzowany inteligentny magazyn dla branży e-commerce

Cel: Celem projektu jest opracowanie i zweryfikowanie w trakcie prac badawczo – rozwojowych koncepcji zautomatyzowanego inteligentnego magazynu (ZIM) dla branży e-commerce.

Efekt projektu:  Efektem projektu będzie opracowania zautomatyzowanego inteligentnego magazynu dedykowanego dla branży e-comerce obsługiwanego przez autonomiczne roboty mobilne mogące transportować regały magazynowe realizując zasadę goods-to-person. Dodatkowo w ramach projektu powstanie inteligentny system zarządzający zintegrowany z oprogramowaniem WMS.

Wartość projektu: 12 099 405,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 8 302 666,36 PLN

Projekt POIR.04.01.04-00-0113/18
Zrobotyzowany system inteligentnego transportu wewnętrznego

Cel: Projekt zakłada opracowanie i zweryfikowanie w trakcie prac badawczo – rozwojowych koncepcji inteligentnego systemu magazynowego obsługiwanego przez roboty transportujące (dalej INTRO) mogące samodzielnie podejmować oraz przenosić paletowe jednostki ładunkowe z podłoża, bez konieczności wykorzystywania dodatkowej infrastruktury takiej jak regały, platformy, stojaki. Opracowany system będzie uzupełnieniem częściowo zautomatyzowanych systemów magazynowych wykorzystywanych w obsłudze branży e-commerce.

Efekty projektu: Efektem projektu będzie opracowanie inteligentnego systemu magazynowego obsługiwanego przez autonomiczne roboty mogące podejmować oraz przenosić paletowe jednostki ładunkowe. Podejmowanie jednostek ładunkowych będzie możliwe bezpośrednio z podłoża, bez wykorzystania dodatkowej infrastruktury w postaci stojaków, wózków itp. Dodatkowo efektem projektu będzie opracowanie inteligentnej stacji przeładunkowej, która pozwoli na integrację robota z systemami wysokiego składowania.

Wartość projektu: 7 652 687,50 PLN

Wysokość dofinansowania: 6 184 137,50 PLN

 

Projekt POIR.03.03.03-02-0111/19
Promowanie marek produktywnych Lean Cart oraz Lean-Tech na rynkach zagranicznych poprzez udziału w programie branży maszynowej

Cel: Celem projektu jest wypromowanie marek produktowych firmy poprzez realizację działań promocyjnych, dzięki czemu zwiększona zostanie skala prowadzonej przez Spółkę działalności eksportowej i osiągnięte zostaną bezpośrednie rezultaty ilościowe.

Efekty projektu: Do założonych efektów realizacji projektu należą między innymi: promocja marek produktowych poprzez zbudowanie pozytywnego wizerunku Spółki w skali międzynarodowej; podpisanie określonej liczby nowych kontraktów handlowych; zwiększenie przychodu z eksportu.

Wartość projektu: 564 100,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 423 075,00 PLN