Projekt logistyczny, Model logistyczny -

Opracowywanie i symulacja.

Procesy Logistyczne

Opracowywanie modeli logistycznych oraz symulacja komputerowa procesów logistycznych w następujących obszarach:

Transport wewnętrzny 


Transport wewnętrzny obsługujący dostawy niezbędnych materiałów na linie produkcyjne oraz transport półproduktów oraz wyrobów gotowych pomiędzy poszczególnym obszarami produkcji oraz miejscami składowania. To jest zakres wewnątrz obszaru

Transport może być realizowany przy wykorzystaniu różnych środków transportu jak np. wózki widłowe, układnice, przenośniki czy też autonomiczne roboty – wózki AGV.

Głównym celem symulacji w obszarze transportu wewnętrznego jest analiza i optymalizacja wykorzystania środków transportu przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu niezawodności procesu.

Symulacja pozwala na analizę i ocenę różnych alternatyw w obszarze transportu wewnętrznego.

Magazynowanie


Składowania surowców, półproduktów oraz wyrobów finalnych.

Wykorzystanie symulacji komputerowej pozwala na określenie wymaganej pojemności dla poszczególnych stref w magazynie oraz dobranie odpowiednich rozwiązań w zakresie obsługi procesu magazynowania (rodzaje regałów, windy, przenośniki rolkowe i łańcuchowe, układnice regałowe itp.)

Produkcja

Planowanie oraz optymalizacja produkcji. Analiza i ocena procesów produkcyjnych. Wzrost złożoności oraz dynamiki funkcjonowania współczesnych systemów produkcyjnych wymusza poszukiwanie innowacyjnych metod i narzędzi usprawniających sterowanie procesem wytwarzania.

Jednym z takich narzędzi jest symulacja komputerowa, która umożliwia uwzględnienie losowego charakteru, niektórych procesów produkcyjnych.

Symulacja komputerowa może być wykorzystywana do analizy wpływu zmian w procesie zanim zostaną one wprowadzone do rzeczywistego systemu. Symulacja komputerowa pozwala na znajdowanie i eliminację ograniczeń w procesie produkcyjnym (tzw. wąskich gardeł) oraz badanie wykorzystania istniejących oraz nowo projektowanych linii technologicznych.

Trójwymiarowa wizualizacja procesu

Model symulacyjny systemu logistycznego (Model logistyczny) pozwala na wizualizację przebiegu procesu, pozwala np. na obejrzenie funkcjonującej linii technologicznej na etapie projektowania. Wykorzystywane przez firmę Lean-Tech narzędzia symulacyjne pozwalają na użycie wirtualnej rzeczywistości podczas prezentacji modelu. Dzięki temu klient może przenieść się do wnętrza projektowanej fabryki, magazynu i jeszcze lepiej ocenić powstający projekt logistyczny.

Projektowanie CAD

Firma Lean-Tech zajmuje się projektowaniem pojedynczych maszyn jak i całych linii produkcyjnych. W swojej strukturze najważniejszym działem jest dział konstrukcyjny, który skupia najlepszych inżynierów specjalizujących się w budowie maszyn produkcyjnych. Lean-Tech posiada wieloletnie doświadczenie w budowie systemów transportowych, co pozwala dostarczać klientom najlepszych rozwiązań na miarę ich potrzeb. W firmie wykorzystuje się najnowsze i najlepsze oprogramowanie na rynku, które pozwala na projektowanie w 3D. Umożliwia to realizację każdego projektu w krótkim czasie. Dodatkowo projekt taki zawiera dokumentacją wraz z przewodnikiem technologicznym.

LEAN-TECH sp.z o.o.

ul. Wesoła 2-4, Łany
55-002 Kamieniec Wrocławski
NIP: 894 304 00 46

Email

biuro@lean-tech.pl

Telefon

(+48) 71 324 15 70

Księgowość

(+48) 607 399 277

Administracja

(+48) 607 399 177

Zakupy

(+48) 605 911 399

Dział handlowy

(+48) 605 477 644