Modelowanie i symulacja
projektów logistycznych

Procesy Logistyczne

Transport wewnętrzny 


Transport wewnętrzny obsługujący dostawy niezbędnych materiałów na linie produkcyjne oraz transport półproduktów, oraz wyrobów gotowych pomiędzy poszczególnym obszarami produkcji, oraz miejscami składowania. To jest zakres wewnątrz obszaru.

Transport może być realizowany przy wykorzystaniu różnych środków transportu jak np. wózki widłowe, układnice, przenośniki czy też autonomiczne roboty – wózki AGV.

Głównym celem przygotowania projektu logistycznego w obszarze transportu wewnętrznego jest analiza i optymalizacja wykorzystania środków transportu przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu niezawodności procesu.

Symulacja pozwala na analizę i ocenę różnych alternatyw w obszarze transportu wewnętrznego.

Magazynowanie


Składowania surowców, półproduktów oraz wyrobów finalnych.

Przygotowanie projektów logistycznych wykorzystując symulacje komputerowe, pozwala na określenie wymaganej pojemności dla poszczególnych stref w magazynie, oraz dobranie odpowiednich rozwiązań w zakresie obsługi procesu magazynowania (rodzaje regałów, windy, przenośniki rolkowe i łańcuchowe, układnice regałowe itp.)

Produkcja

Planowanie oraz optymalizacja produkcji. Analiza i ocena procesów produkcyjnych. Wzrost złożoności oraz dynamiki funkcjonowania współczesnych systemów produkcyjnych wymusza poszukiwanie innowacyjnych metod i narzędzi usprawniających sterowanie procesem wytwarzania.

Jednym z takich narzędzi jest symulacja komputerowa, która umożliwia uwzględnienie losowego charakteru, niektórych procesów produkcyjnych.

Projekt logistyczny wykonany z symulacją komputerową może być wykorzystywany do analizy wpływu zmian w procesie, zanim zostaną one wprowadzone do rzeczywistego systemu. Symulacja komputerowa pozwala na znajdowanie i eliminację ograniczeń w procesie produkcyjnym (tzw. wąskich gardeł) oraz badanie wykorzystania istniejących, oraz nowo projektowanych linii technologicznych.

Trójwymiarowa wizualizacja procesu

Model symulacyjny systemu modelu logistycznego (Model logistyczny) pozwala na wizualizację przebiegu procesu, pozwala np. na obejrzenie funkcjonującej linii technologicznej na etapie projektowania. Wykorzystywane przez firmę Lean-Tech narzędzia symulacyjne pozwalają na użycie wirtualnej rzeczywistości podczas prezentacji modelu. Dzięki temu klient może przenieść się do wnętrza projektowanej fabryki, magazynu i jeszcze lepiej ocenić powstający projekt logistyczny.

Flexsim

Flexsim jest nowoczesnym oprogramowaniem, mającym na celu intuicyjne odwzorowanie zaawansowanych procesów zachodzących w badanej branży.  Wykorzystując to narzędzie, dokonujemy symulacji oraz szczegółowej analizy procesów mających miejsce w przedsiębiorstwie, wraz z dodatkową oceną oraz optymalizacją funkcjonowania działalności.

Modelowanie symulacyjne projektów logistycznych umożliwi naszym ekspertom skuteczne i szybkie utworzenie projektu optymalizacji procesów logistycznych zachodzących w firmie. Pozwoli to na usprawnienie procesów zachodzących na liniach produkcyjnych, wraz z uniknięciem zastojów. Już na etapie projektowania  możliwa będzie graficzna prezentacja procesów mających miejsce w firmie w 3D i VR, co stanowi interesujący sposób wizualizacji danych.

Dlaczego właśnie ten sposób?
Skorzystanie z modelowania oraz symulacji pozwoli uniknąć wprowadzania jakichkolwiek zmian metodą prób i błędów. Jest to o tyle istotne, że wszelkie nawet drobne zmiany przeprowadzane w procesach przedsiębiorstwa mogą nieść za sobą gigantyczne konsekwencje, mające wpływ na wydajność a końcowo na efekt finansowy. Dodatkowo dokonywana analiza jest wyszukiwaniem idealnie dopasowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa rozwiązania, które można wirtualnie zbadać oraz przekalkulować pod różnym kątem.

Dogłębna analiza zachodzących w firmie procesów przeprowadzona przez ekspertów pomoże w znalezieniu najlepszych rozwiązań, zdecydowanie ułatwi i usprawni pracę przy jednoczesnym uniknięciu jakiegokolwiek ryzyka. Dobra organizacja przedsiębiorstwa zapewni pracę na najwyższych obrotach i zagwarantuje dużą przewagę nad konkurencyjnymi firmami. Jest to bezpieczna i opłacalna inwestycja.

Projektowanie CAD

Firma Lean-Tech zajmuje się projektowaniem pojedynczych maszyn jak i całych linii produkcyjnych. W swojej strukturze najważniejszym działem jest dział konstrukcyjny, który skupia najlepszych inżynierów specjalizujących się w budowie maszyn produkcyjnych. Lean-Tech posiada wieloletnie doświadczenie w budowie systemów transportowych, co pozwala dostarczać klientom najlepszych rozwiązań na miarę ich potrzeb. W firmie wykorzystuje się najnowsze i najlepsze oprogramowanie na rynku, które pozwala na projektowanie w 3D. Umożliwia to realizację każdego projektu logistycznego w krótkim czasie. Dodatkowo projekt logistyczny taki zawiera dokumentacją wraz z przewodnikiem technologicznym.

Projekt logistyczny

Oferujemy kompleksowe przygotowanie projektu logistycznego. Dokładnie przeanalizujemy wszelkie czynniki mające wpływ na efektywność w twoim przedsiębiorstwie. Projekty logistyczne obejmują wszystkie działy tworzące firmę, począwszy od działu produkcji, dystrybucji jak i magazynu. Dobre projekty logistyczne pozwalają na to, żeby wszelkie procesy przebiegały bez zakłóceń i w sposób przemyślany. Logistyczny projekt pomoże ci w pełni wykorzystać zasoby twojej firmy. Przygotowany projekt logistyczny pokazuje jak zoptymalizować koszty i jakie decyzje są dobre dla twojego biznesu.

Projekty logistyczne Lean Tech – Najwyższa jakość

Opracowując projekt logistyczny, bierzemy pod uwagę bieżącą sytuacje i procesy logistyczne. Przed powstaniem szczegółowego procesu przygotowujemy co najmniej dwie koncepcje z opisem działania. Gotowe koncepcje zawierają kalkulację kosztów wdrożenia projektu logistycznego optymalizującego procesy.

Szczegółowy projekt logistyczny obejmuje wszystkie zaplanowane detale logistyki w przedsiębiorstwie, łącznie z nowymi założeniami i wymaganiami. Tworzone przez nas projekty logistyczne zawierają szczegółowy opis procesów oraz specyfikacje techniczną. Lean-Tech jako firma specjalizująca się w intralogistyce, nie tylko przygotujemy dla twojej firmy projekt, ale również go zrealizujemy i zapewnimy doradztwo i wsparcie po wdrożeniu.

Model logistyczny

Modelowanie i symulacja pozwala na odwzorowanie oraz optymalizację procesów logistycznych zachodzących w dowolnym przedsiębiorstwie. Obszarami, które mogą zostać poddane symulacji, są m.in. obszar produkcji, logistyki oraz usług. Logistyczny model pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. W zależności od stopnia skomplikowania i dokładności odwzorowania procesu standardowy czas budowy modelu logistycznego to 1 do 10 dni roboczych. Dlatego możliwe jest szybkie znalezienie najlepszych rozwiązań w krótkim czasie. Dodatkowo optymalizacja oraz weryfikacja założeń projektowych pozwala na najlepsze skonfigurowanie systemu (lub wprowadzenie zmian), w taki sposób, aby był on najkorzystniejszy dla przedsiębiorstwa.

Modelowanie procesów przy pomocy Flexsim

Modelowanie procesów za pomocą programu Flexsim umożliwia wizualizację zachodzących procesów w 3D oraz VR. Stanowi to atrakcyjną formę wizualizacji wybranego systemu jeszcze na etapie jego projektowania.
Modelowanie symulacyjne najczęściej stosowane jest w celu optymalizacji modelowanych procesów. Kryterium optymalizacji jest dowolne i może dotyczyć zarówno:
• kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę;
• niezawodności i bezpieczeństwa realizowanych procesów;
• wydajność oraz jakość.

Opracowanie modelu – projektu logistycznego

Proces opracowania modelu składa się z trzech etapów: budowy modelu, realizacji eksperymentów oraz prezentacji wyników.
Budowa modelu logistycznego polega na dokładnym odwzorowaniu modelowanego systemu klienta. Do tego niezbędne są dane pochodzące z systemu rzeczywistego (lub projektu) na podstawie których model oddaje realia procesu.
Realizacja eksperymentów pozwala na wykonaniu wielu testów na opracowanym modelu i sprawdzenie jak wybrane parametry zewnętrzne wpływają na realizację tego procesu. Prezentacja wyników to syntetyczny raport wszystkich najważniejszych informacji, uzyskanych na podstawie eksperymentów, dotyczących procesu.

Modelowanie symulacyjne może służyć m.in. do:

• Weryfikacji założeń projektowych;
• Optymalizacji procesu produkcji;
• Eliminacji wąskich gardeł;
• Analizy kosztowej, wydajnościowej oraz jakościowej procesów.

 

LEAN-TECH

ul. Żmigrodzka 81-83/304-305
51-130 Wrocław
NIP: 894 304 00 46

Email

biuro@lean-tech.pl

Telefon

(+48) 71 324 15 70

Księgowość

(+48) 607 399 277

Doradca Techniczny

(+48) 605 400 177

Dział handlowy

(+48) 605 477 644