Modelowanie i symulacja projektów logistycznych pozwala na odwzorowanie oraz optymalizację procesów zachodzących w dowolnym przedsiębiorstwie. Obszarami, które mogą zostać poddane symulacji są m.in. obszar produkcji, logistyki oraz usług.

Jak maksymalnie wykorzystać możliwości swojego przedsiębiorstwa?

Modelowanie symulacyjne pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. W zależności od stopnia skomplikowania i dokładności odwzorowania procesu standardowy czas budowy modelu to 1 do 10 dni roboczych. Dlatego możliwe jest szybkie znalezienie najlepszych rozwiązań w krótkim czasie. Dodatkowo optymalizacja oraz weryfikacja założeń projektowych pozwala na najlepsze skonfigurowanie systemu (lub wprowadzenie zmian), w taki sposób aby był on najkorzystniejszy dla przedsiębiorstwa.

Modelowanie procesów za pomocą programu FlexSim umożliwia wizualizację zachodzących procesów w 3D oraz VR. Stanowi to atrakcyjną formę wizualizacji wybranego systemu jeszcze na etapie jego projektowania.

Jakich informacji dostarcza model symulacyjny ?

Modelowanie i symulacja projektów logistycznych najczęściej stosowane są w celu optymalizacji modelowanych procesów. Kryterium optymalizacji jest dowolne i może dotyczyć zarówno:

  • kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę;
  • niezawodności i bezpieczeństwa realizowanych procesów;
  • wydajność oraz jakość.

Proces opracowania modelu składa się z trzech etapów: budowy modelu, realizacji eksperymentów oraz prezentacji wyników.

Budowa modelu polega na dokładnym odwzorowaniu modelowanego systemu klienta. Do tego niezbędne są dane pochodzące z systemu rzeczywistego (lub projektu) na podstawie których model oddaje realia procesu.

Realizacja eksperymentów pozwala na wykonaniu wielu testów na opracowanym modelu i sprawdzenie jak wybrane parametry zewnętrzne wpływają na realizację tego procesu.

Prezentacja wyników to syntetyczny raport wszystkich najważniejszych informacji, uzyskanych na podstawie eksperymentów, dotyczących procesu.

projekt logistyczny flexsim

Modelowanie i symulacyja projektów logistycznych może służyć m.in. do:

  • Weryfikacji założeń projektowych;
  • Optymalizacji procesu produkcji;
  • Eliminacji wąskich gardeł;
  • Analizy kosztowej, wydajnościowej oraz jakościowej procesów.

Modelowanie symulacyjne zalecane jest przy wdrażaniu robotów AGV „Lean Cart”. Umożliwia to dokładne zaplanowanie i dostosowanie ilości i typów robotów AGV do zadań które będą wykonywać. Modelowanie symulacyjne  dostarczy dokładnych informacji o czasie jaki roboty będą potrzebować na zrealizowanie wyznaczonej trasy  oraz jak wpłynie to na resztę procesów w przedsiębiorstwie. Modelowanie w programie FlexSim daje dokładną wiedzę jak maksymalizować wydajność jednocześnie minimalizując koszty.

projekt logistyczny symulacja flexsim