Dla firmy z branży metalowej zaprojektowaliśmy i zrealizowaliśmy system magazynowania i sezonowania półproduktów do budowy ścian przemysłowych.

System wykonany jest w konstrukcji spawanej, malowany proszkowo. Głównymi komponentami linii są transportery łańcuchowe oraz transportery rolkowe z wbudowanymi skrzyżowaniami pneumatycznymi. Produkt wjeżdża w linię bezpośrednio z hali produkcyjnej, następnie przechodzi przez wszystkie transportery sezonujące i jest na końcu odbierany wózkiem widłowym.