Lean-Tech Sp. z o.o. członkiem Zachodniej Izby Gospodarczej

Firma Lean-Tech Sp. z o.o. z ogromną przyjemnością informuje, że Uchwałą Rady Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy nr 1/2020 z dnia 02.03.2020 r. została włączona w poczet jej członków. Mamy nadzieję, że w ten sposób otworzyły się przed nami szanse na realizację wielu interesujących projektów i nowych przedsięwzięć. Członkostwo w ZIG to wyróżnienie i ogromne możliwości rozwoju. Liczymy na to, że dzięki niemu uda nam się zapewniać klientom jeszcze wyższe standardy obsługi niż dotychczas oraz dostarczać im produktów jeszcze lepszej jakości. Zrobimy wszystko, by członkostwo w Zachodniej Izbie Gospodarczej przyniosło nam wszystkim wielorakie korzyści. Mamy nadzieję, że będzie to dla nas szansa na poszerzanie swojej wiedzy w różnych dziedzinach, a także na nawiązanie nowych kontaktów gospodarczych, które w przyszłości zaowocują współpracą z samorządami i innymi firmami swoją działalność na terenie Dolnego Śląska.

Czym jest Zachodnia Izba Gospodarcza?

ZIG to organizacja, której podstawowym celem jest zrzeszanie podmiotów gospodarczych w celu współpracy, rozwoju, ochrony i reprezentowania interesów. Izba kładzie duży nacisk również na upowszechnianie zasad etyki przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Poprzez regularną organizację specjalistycznych szkoleń i spotkań z ekspertami w różnych dziedzinach umożliwia przedsiębiorcom poszerzanie wiedzy, ale także nawiązywanie wielu cennych kontaktów społecznych i gospodarczych, również takich o zasięgu międzynarodowym.

Zachodnia Izba Gospodarcza prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 1995 . Jej aktualnym prezesem jest Marek Pasztetnik. Obecnie organizacja liczy sobie blisko 400 członków. Są to dolnośląscy przedsiębiorcy działający w różnych branżach odzwierciedlających zróżnicowanie gospodarcze regionu, których łączy chęć rozwoju oraz współpracy na wielu płaszczyznach. Od 2.03.2020 r. do członków ZIG należy również firma Lean-Tech Sp. z o.o.