Lean-Tech Sp. z o.o. członkiem Zachodniej Izby Gospodarczej

Firma Lean-Tech Sp. z o.o. z ogromną przyjemnością informuje, że Uchwałą Rady Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy nr 1/2020 z dnia 02.03.2020 r. została włączona w poczet jej członków. Mamy nadzieję, że w ten sposób otworzyły się przed nami szanse na realizację wielu interesujących projektów i nowych przedsięwzięć. Członkostwo w ZIG to wyróżnienie i ogromne możliwości rozwoju. Liczymy na to, że dzięki niemu uda nam się zapewniać klientom jeszcze wyższe standardy obsługi niż dotychczas i dostarczać im produktów jeszcze lepszej jakości. Zrobimy wszystko, by członkostwo w Zachodniej Izbie Gospodarczej przyniosło nam wszystkim wielorakie korzyści. Mamy nadzieję, że będzie to dla nas szansa na poszerzanie swojej wiedzy w różnych dziedzinach, a także na nawiązanie nowych kontaktów gospodarczych, które w przyszłości zaowocują współpracą z samorządami i innymi podmiotami prowadzącymi swoją działalność na terenie Dolnego Śląska.

Czym jest Zachodnia Izba Gospodarcza?

ZIG to organizacja, której podstawowym celem jest zrzeszanie podmiotów gospodarczych w celu współpracy, rozwoju, ochrony i reprezentowania interesów. Izba kładzie duży nacisk również na upowszechnianie zasad etyki przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Poprzez regularną organizację specjalistycznych szkoleń i spotkań z ekspertami w różnych dziedzinach umożliwia przedsiębiorcom poszerzanie wiedzy, ale także nawiązywanie wielu cennych kontaktów społecznych i gospodarczych, również takich o zasięgu międzynarodowym.

Zachodnia Izba Gospodarcza prowadzi swoją działalnośćr nieprzerwanie od 1995 . Jej aktualnym prezesem jest Marek Pasztetnik. Obecnie organizacja liczy sobie blisko 400 członków. Są to dolnośląscy przedsiębiorcy działający w różnych branżach odzwierciedlających zróżnicowanie gospodarcze regionu, których łączy chęć rozwoju oraz współpracy na wielu płaszczyznach. Od 2.03.2020 r. do członków ZIG należy również firma Lean-Tech Sp. z o.o.