Popularną koncepcją zakładów produkcyjnych, które stawiają na innowacyjne rozwiązania, jest inteligentna fabryka odnosząca się także do tzw. “czwartej rewolucji przemysłowej”. Ogólnie rzecz ujmując, jest to fabryka, która korzysta z interakcji oraz integracji cyfrowego i  fizycznego świata. Jak zbudować taką fabrykę? Czym się cechuje?

Jak zbudować inteligentną fabrykę?

Zbudowanie inteligentnej fabryki dla każdej firmy może znaczyć co innego. Jednakże w wielu przypadkach aspekt ten dotyczy zmiany dokonywanej stopniowo w wybranych obszarach, takich jak:

  • rola pracowników i ich umiejętności,
  • kwestia wyposażenia hali produkcyjnej,
  • systemy informatyczne i ważne dane,
  • różnorodne procesy.
Inteligentna fabryka – przygotowanie projektu logistycznego

Inteligentna fabryka to taka, która jest pro-aktywna, czyli podejmuje działania wyprzedzające, które mają za zadanie zmniejszyć potencjalne skutki negatywne. Kolejną cechą takiej fabryki jest elastyczność, która pozwala wychodzić naprzeciw oczekiwaniom wielu klientów. W tym celu warto korzystać z najniższego kosztu zamówienia, szybkiego czasu realizacji, czy też zniwelowania czasu oczekiwania do jak najkrótszego okresu. Elastyczność fabryki można sprawdzić jeszcze na etapie przygotowania modelu logistycznego. Dzięki wirtualnej rzeczywistości stworzonej w programie Flexsim można sprawdzić i przeanalizować jak będą przebiegać wszystkie planowane procesy. Symulacje projektów logistycznych pozwalają szybko i precyzyjnie zweryfikować założenia projektowe. Oferujemy profesjonalne doradztwo, oparte na wieloletnim doświadczeniu w intralogistyce. Eksperci przygotują dla ciebie projekt logistyczny wraz z modelowaniem symulacyjnym, obejmujący pracę całej fabryki lub wybranej strefy.

inteligentna fabryka

Pełna automatyzacja i robotyzacja

Inteligentna fabryka korzysta z najnowszych rozwiązań, jakie daje technologia. Automatyzacja i robotyzacja zapewnia jej doskonałą optymizację procesów. Nowoczesną fabrykę tworzą odpowiednio dobrane maszyny i roboty przemysłowe zintegrowane z systemami przenośników, uzupełnione pracą robotów mobilnych AGV. Wszystkie procesy zachodzące w fabryce są uporządkowane i wzajemnie się uzupełniają. Transparentność odnosi się tutaj do stworzenia danej historii towaru, co pozwala uzyskiwać informacje o maszynach i zaangażowaniu pracowników. Warto także zauważyć, że inteligentna fabryka cechuje się  przede wszystkim wysoką cyfryzacją i płynnym przepływem informacji między działami produkcji, planowania i magazynowania, jak i utrzymania ruchu.

Podsumowując, można stwierdzić, że zbudowanie inteligentnej fabryki daje szereg korzyści pozwalających usprawnić pracę całego przedsiębiorstwa. Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym i dowiedz się jak wprowadzić ideę Przemysłu 4.0 w Twojej firmie.