Autonomiczne roboty mobilne (AMR) to inteligentne pojazdy służące do automatyzacji transportu i logistyki. Są istotnym elementem w realizacji idei Przemysłu 4.0 w zakresie intralogistyki. Roboty mobilne mają za zadanie autonomicznie transportować ładunki między wyznaczonymi punktami. Można je zastosować wszędzie, gdzie zadania są powtarzalne np. w transporcie towarów lub automatyzacji linii produkcyjnych. Największą zaletą autonomicznych robotów mobilnych jest szybkość ich wdrożenia oraz integracji z istniejącą infrastrukturą. Dzięki autonomicznym robotom mobilnym transport wewnętrzny staje się bardziej wydajny i tańszy. Customizowane roboty Lean Cart  mają elastyczne rozwiązania, które mogą być dopasowane do potrzeb klienta.

Jak działa nawigacja w autonomicznych robotach mobilnych?

Inteligentne roboty Lean-Cart są wyposażone w hybrydową nawigację, która jest połączeniem technologii RTLS i SLAM i pozwala na lepsze zlokalizowanie się robotów w przestrzeni. RTLS (Systemy Lokalizacji Czasu Rzeczywistego) umożliwia lokalizację, identyfikację i nadzór w czasie rzeczywistym obiektów w środowisku dzięki impulsom szerokopasmowym, a SLAM (Symultaniczna Lokalizacja oraz Mapowanie) powoduje, że robot mapuje nieznaną sobie przestrzeń i jednocześnie próbuje się w niej zlokalizować. Dzięki połączeniu tych dwóch technologii nie musimy stosować linii magnetycznych i pętli indukcyjnych, które w dużym stopniu zwiększają koszty oraz utrudniają pracę fabryk. Maszyny wyposażone są w systemy kamer 2D/3D oraz laserowe skanery bezpieczeństwa. Dzięki kamerom roboty same identyfikują obiekty w przestrzeni, w której się znajdują. Laserowe skanery natomiast pozwalają maszynom dobrze orientować się na terenie tego obszaru. Skanery posiadają również „strefę ostrzegawczą”, dzięki której robot AVG może podjąć działanie, jeśli w jej obszar wejdzie jakaś przeszkoda, np.: zmniejszyć prędkość oraz „strefę ochronną”, której naruszenie powoduje natychmiastowe zatrzymanie maszyny.

 

Jakie są korzyści z wykorzystania nawigacji hybrydowej?

Autonomiczne roboty mobilne Lean Cart są niezawodne, a jednocześnie ekonomiczne. Wykorzystanie hybrydowej nawigacji pozwala na utrzymanie kosztów modyfikacji magazynu i serwisowania na niskim poziomie. Roboty mobilne Lean Cart AMR mogą być również wykorzystywane do transportu niestandardowych warunków nawet powyżej 1000 kg.

Systemy wykorzystane w robotach Lean Cart charakteryzują się dużą elastycznością i możliwością dopasowania do różnych procesów w przedsiębiorstwie. Opracowany przez nas autorski system zarządczy pozwala sterować robotami z poziomu oprogramowania, kontrolować ich stan oraz dodawać  nowe zadania. Produkowane przez nas roboty mobilne mogą być idealnie zsynchronizowane ze zmiennymi potrzebami i wymaganiami procesowymi. Lokalizacja, droga, ewentualne błędy, rodzaj transportowanego ładunku, czy stan baterii każdego z robotów może zostać sprawdzony w dowolnej chwili w systemie zarządczym Lean Cart Management System.

Autonomiczne roboty mobilne to najlepszy i najbardziej ekonomiczny wybór w celu optymalizacji wydajności magazynu. Zarówno typ robota, jak i metody jego nawigacji czy płatności mogą zostać dowolnie dopasowane do budżetu i potrzeb konkretnego klienta.