You have to be proud of such success! Our company took second place in the Lower Silesian Business Star Business Plebiscite in the Small Business category.
The “Business Star” is a distinction for enterprises, local governments, local government units, Business Environment Institutions and other business-related institutions that make a significant contribution to the development of the economy of the Lower Silesia Province and support entrepreneurship. The jury distinguishes entities that strive for constant development by implementing innovative solutions and increasing competitiveness on the market.
The winners of prestigious statuettes for the best enterprises, local governments, institutions and personalities of the Lower Silesian Economic Plebiscite were revealed during a gala at the Municipal Theater in Świdnica. The distinguished personality was Prof. Alicja Chybicka, winners in the categories of institutions and companies include: Lower Silesian Employers, SiRbud Dorota Barańska Construction Center, Daniel Sip Sp. j., Zespół Usług Medycznych “Medyk” Sp. z o.o., Business Improvement Solutions Michał Kuchta. To be among such outstanding winners is an honor and a reason to be proud.

 

Takim sukcesem trzeba się pochwalić! Nasza firma zajęła drugie miejsce w Dolnośląskim Plebiscycie Gospodarczym Gwiazdy Biznesu w kategorii Mała Firma.
„Gwiazda Biznesu” jest wyróżnieniem dla przedsiębiorstw, samorządów, jednostek samorządu terytorialnego, Instytucji Otoczenia Biznesu i innych instytucji okołobiznesowych, które wnoszą znaczący wkład w rozwój gospodarki województwa dolnośląskiego oraz wspierają przedsiębiorczość. Kapituła wyróżnia podmioty, które dążą do stałego rozwoju poprzez wdrażanie rozwiązań innowacyjnych oraz zwiększanie konkurencyjności na rynku.
Laureaci prestiżowych statuetek dla najlepszych przedsiębiorstw, samorządów, instytucji oraz osobowości Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego zostali ujawnieniu podczas uroczystej gali w Teatrze Miejskim w Świdnicy. Wyróżnioną osobowością została Prof. Alicja Chybicka, laureaci w kategoriach instytucje i firmy to m.in.: Dolnośląscy Pracodawcy, Centrum Budowlane SiRbud Dorota Barańska, Daniel Sip Sp. j., Zespół Usług Medycznych „Medyk” Sp. z o.o., Business Improvement Solutions Michał Kuchta. Znaleźć się w gronie tak wybitnych laureatów to zaszczyt i powód do dumy.