Z dumą informujemy, że jesteśmy członkiem Konsorcjum „Dolnośląskie Centrum Cyfryzacji i Przemysłu 4.0” powołanego przez Politechnikę Wrocławską. Konsorcjum jest odpowiedzią na stale rosnące znaczenie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw oraz łączy zaawansowaną wiedzę z różnych obszarów badań i rozwoju z działaniami przedsiębiorstw.

Przemysł 4.0 to oznacza integrację inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzenie zmian w procesach produkcyjnych, których celem jest zwiększenie wydajności i elastyczności.  Idea ta dotyczy technologii oraz nowej roli ludzi w systemie przemysłowym. Zrozumienie wzajemnych zależności pomiędzy wszystkimi elementami oraz ich implementacja przekłada się na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

To wspólne przedsięwzięcie wyższych uczelni, przedsiębiorstw, izb gospodarczych i stowarzyszeń działających na terenie Dolnego Śląska ma na celu konsolidację środowisk i instytucji zajmujących się zagadnieniami szeroko pojętej transformacji cyfrowej. Dolnośląskie Centrum Cyfryzacji i Przemysłu 4.0 z pewnością pomoże w technologicznym rozwoju gospodarki.