Badania i rozwój
Dział Badawczo-Rozwojowy

Dział B+R

Lean-Tech Sp. z o.o. posiada w swojej strukturze organizacyjnej wyodrębniony dział badawczo-rozwojowy, który ma za zadanie opracowywanie
i wprowadzanie innowacyjnych technologii w ramach prowadzonej działalności. Dział realizuje zarówno badania przemysłowe, których celem jest zdobycie nowej wiedzy mającej konkretne zastosowanie praktyczne, jak i prace rozwojowe, których zadaniem jest zastosowanie istniejącej już wiedzy do opracowania nowych lub istotnych ulepszeń istniejących produktów oraz procesów.


Głównym zadaniem działu badawczo-rozwojowego jest opracowywanie innowacji produktowych oraz procesowych do produktów znajdujących się w ofercie przedsiębiorstwa (układnice regałowe, wózki AMR). Dzięki temu urządzenia powstające w przedsiębiorstwie cechują się wysokim poziomem konkurencyjności na rynku. Dział na bieżąco współpracuje z krajowymi oraz zagranicznymi jednostkami naukowymi.
Pracownikami działu są między innymi naukowcy, którzy na co dzień pracują na prestiżowych uczelniach technicznych. Dział zatrudnia łącznie osiem osób, w tym trzy osoby z tytułem naukowym dr inż. oraz dwóch doktorantów.

Zakres prac badawczych, realizowanych obecnie przez dział badawczo-rozwojowy firmy, obejmuje następujące obszary:

wykorzystanie symulacji komputerowej

w procesie wdrażania zrobotyzowanych systemów transportowych, implementacji i testowania algorytmów sterujących działaniem autonomicznych robotów transportujących;

opracowywanie nowych technologii

w obszarze zrobotyzowanych systemów transportowych, obejmujące między innymi innowacje w zakresie mechaniki robotów, wykorzystanie superkondensatorów jako alternatywy dla baterii litowo-jonowych oraz tradycyjnie stosowanych akumulatorów żelowych, opracowanie hybrydowych systemów sterowania i nawigacji robotów w otwartych przestrzeniach roboczych.

Prace badawcze realizowane przez przedsiębiorstwo Lean-Tech uzyskały uznanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, co zaowocowało otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu badawczego pt. „Zautomatyzowany inteligentny magazyn dla branży e-commerce” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania POIR.01.01.00: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania POIR.01.01.01: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

II projekt

Tytuł projektu: „Zrobotyzowany system inteligentnego transportu wewnętrznego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania POIR.04.01.00: Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałania POIR.04.01.04: Projekty aplikacyjne.

 

We współpracy ze znajdującym się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej Laboratorium modelowania i symulacji procesów logistycznych i transportowych, przedsiębiorstwu Lean-Tech udało się opracować innowacyjną metodę, wykorzystującą modelowanie symulacyjne w procesie projektowania zrobotyzowanych systemów transportowych. W tym celu wykorzystano innowacyjne oprogramowanie symulacyjne Flexsim, które zostało uznane za najlepszy produkt dla logistyki, transportu i produkcji w 2016 roku.

Lean-Tech jest jedynym przedsiębiorstwem na Dolnym Śląsku, które wdrożyło narzędzia symulacji komputerowej do procesu projektowania systemów logistycznych, zastępując tym samym tradycyjne metody obliczeniowe. Prace badawcze zostały zrealizowane dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

 

LEAN-TECH

ul. Żmigrodzka 81-83/304-305
51-130 Wrocław
NIP: 894 304 00 46

Email

biuro@lean-tech.pl

Telefon

(+48) 71 324 15 70

Księgowość

(+48) 607 399 277

Doradca Techniczny

(+48) 605 400 177

Dział handlowy

(+48) 605 477 644