Nasza praca w czasie pandemii COVID-19

Nasza praca w czasie pandemii COVID-19

Cały świat zmaga się z pandemią SARS COVID-19. Podjęliśmy starania i zmieniliśmy system naszej pracy, aby klienci i nasi pracownicy byli bezpieczni. Podjęliśmy szereg działań, które chronią zdrowie naszych pracowników i jednocześnie zapewniają nieprzerywalną...
Our work during COVID-19 pandemic

Our work during COVID-19 pandemic

The whole world is struggling with the SARS COVID-19 pandemic, so we’ve made efforts and changed our work system to keep our clients and employees safe. We have taken a number of actions that protect the health of our employees and at the same time ensure...